Toimiva rekrybrändi tuo yrityksen arvojen mukaisia työnhakijoita

joulu 2, 2022 | Rekrybrändi

Hoivarakentajat kirkasti rekrybrändinsä ja pääsi rekrytoitavien suorakontaktoinnista jatkuvaan relevanttien työnhakijoiden virtaan. Suurin hyöty rekrybrändityöstä ei ole ollut työhakemusten lisääntynyt määrä, vaan hakijoiden sopivuus yrityksen arvoihin ja tarpeisiin.

 

Rekrybrändi tukee ja vahvistaa yrityksen brändimielikuvaa

Hoivarakentajat Oy uudisti Kasvutoimisto Kidean kanssa koko yritysilmeensä vuonna 2021. Sen jälkeen yrityksessä nousi tarve päivittää myös rekrybrändi. “Halusimme, että rekrybrändi olisi yritysilmeen kanssa yhteneväinen. Lisäksi näimme, että oli tulossa tarve rekrytoida useampi henkilö seuraavan kahden vuoden aikana”, Hoivarakentajien talousjohtaja Niilo Rantala kertoo.

Työhakemusten saaminen silloin, kun rekry on auki, ei enää riitä tämän päivän kilpaillussa työelämässä. “Olimme saaneet jo aiemmissa rekrytilanteissa määrällisesti paljon hakijoita. Halusimme kuitenkin varmistua siitä, että saamme ne parhaat hakijat. Toisena tavoitteena oli vahvistaa asiakaskunnassa haluttavan kumppanin mielikuvaa. Se oli yksi päämarkkinointiviesti, joka tähän sisään leivottiin”, Hoivarakentajien toimitusjohtaja Tarmo Kemppainen kuvailee rekrybrändityön laajempia ulottuvuuksia.

Mikko Laukkanen Kasvutoimisto Kideasta vahvistaa, että Hoivarakentajien kuvailema tavoite on tätä päivää. “Yhä useampi yritys näyttää heränneen siihen, että rekrybrändi on olennainen osa yrityksen brändimielikuvaa, eikä näitä kahta voi erottaa kovin kauas toisistaan. Yrityksen menestyminen on paljolti kiinni työnantajamielikuvasta.”

Aito rekrybrändi perustuu yrityksen todellisiin vahvuuksiin

Rekrybrändiprosessin tavoitteena oli kertoa hakijoille, kuinka hyvä työpaikka Hoivarakentajat aidosti on. “Työntekijämarkkinassa on tosi kova kilpailu ammattilaisista. Halusimme päästä läpi aidolla sisällöllä, sillä mitä me olemme”, Hoivarakentajien asiakkuusjohtaja Mikko Vainioranta kuvailee. “Emme tehneet mitään päälleliimattua. Rekrybrändimme resonoi Hoivarakentajien todellisia, aitoja arvoja.”

Myös Kemppainen kokee, että Kidean kanssa tehty rekrybrändityö perustui Hoivarakentajien aitoihin vahvuuksiin. “Ajattelen, että se oli enemmänkin ylläpitävää, eikä mitään mullistavaa tai uutta.”

Kidean organisoimassa rekrybrändiprosessissa ajatukset Hoivarakentajien työyhteisön todellisista vahvuuksista ja kehitettävistä kohdista kerättiin sekä yrityksen johdolta työpajoissa että myös henkilöstön edustajilta syvähaastatteluilla. Unelmatyönhakijan profiili ja yrityksen vahvuudet läpivalaistiin yrityksen kirjattujen arvojen kautta.

“Sopivasti osallistettiin. Oli pari työpajaa, joissa luotiin suuntaviivat ja kerättiin meiltä taustatiedot. Näyttäytyi minulle aika kevyenä prosessina, vaikka varmasti Kidea ja meidän Mikko tekivät taustalla paljon työtä”, Kemppainen kuvailee prosessia.

Rekrybrändin kirkastaminen toi merkittävän muutoksen työhakemusten laatuun

“Rekrybrändiprosessi Kidean kanssa aloitettiin tammikuussa, ja elokuussa olimme saaneet relevantteja hakemuksia enemmän kuin koskaan. Hakemuksista käy ilmi, että ne resonoivat Hoivarakentajien arvojen kanssa”, Vainioranta kertoo.

Kemppainen vahvistaa muutoksen. “Olemme saaneet laadukkaita hakijoita enemmän kuin aikaisemmin. Onhan meillä hakijoita ollut tähänkin asti, kun on ollut paikkoja auki. Mutta tietääkseni nyt saatiin lähemmäs 100 hakijaa, ja erittäin laadukkaita hakijoita on ollut heidän joukossaan.”

Hakemuksia työpöydällään läpikäyvä Rantala kuvailee muutosta yksityiskohtaisemmin. “On tosi merkittävä muutos. Kun teimme paljon rekrytointia viisi vuotta sitten, suorakontaktoimme kaikki omista verkostoistamme. Ilmoitusten kautta tulleiden hakemusten taso oli sellainen, että täytyi itse haalia ne työntekijät, jotka halusimme. Toinen samankaltainen tilanne oli puolitoista vuotta sitten. Nyt emme ole tehneet suorakontaktointia ollenkaan.”

Rekrybrändityön yhtenä tavoitteena on olla esillä niissä kanavissa, missä unelmatyönhakijat ovat. Rantala pohtii oikeiden kanavien löytämisen merkitystä. “Prosessin aikana huomattiin, että rakennusalalla Rakennuslehti on tosi hyvä kanava, sitä luetaan niin paljon. Mutta toisena meillä on ollut tässä tämä talouspäällikkörekry, eihän se liity mitenkään Rakennuslehteen. Myös siihen on tullut paljon hakijoita, eli kyllä sen suosio on perustunut vain tähän yritysilmeeseen. Se on tämä brändi, millaisen mielikuvan meistä saa työpaikkana.”

Rekrybrändi on tärkeä aloilla, joilla kilpailu asiantuntijoista on kovaa

Kidean Mikko Laukkanen muistuttaa, että rekrytointiprosessit ovat yritykselle niin raskaita ja tärkeitä prosesseja, että niitä ei kannata käydä läpi hakijoiden kanssa, jotka eivät sovi yrityksen toimintakulttuuriin. Siksi sopivien hakijoiden virta on tärkeää silloinkin, kun varsinaista rekryä ei ole auki. Myös Hoivarakentajien Kemppainen nostaa esiin asiantuntijatyön vaatimat perehdytysresurssit. “Tällainen prosessi on erityisen tärkeä aloilla, joilla osaava henkilöstö on avainasemassa, perehdytysprosessi on pitkä ja kilpailu asiantuntijoista on kovaa.”

Asiantuntijoiden houkutteleminen on tuttu haaste monilla aloilla. “Suosittelen tätä kaikille toimijoille, jotka haluavat kasvaa. Tekijöillä se kasvu kuitenkin tehdään. Toinen on sitten kilpaillut alat. Me olemme kilpaillulla alalla, rakennusinsinöörityyppisistä tekijöistä on huutava pula. Toki monet muutkin alat, kuten vaikka ohjelmoijat, painivat ihan näiden samojen haasteiden kanssa”, Rantala mainitsee.

Työyhteisön todellisten vahvuuksien selvittäminen ja tuominen julki viestinnässä kannattaa. “Tämä ei onnistunut siksi, että olisi tehty jokin päälleliimattu tarina. Ei niin, että yritys lähtisi rakentamaan jotain korttitaloa. Kun yritys on sisältä kunnossa, tällainen rekrybrändin kirkastaminen on paras tapa kertoa se”, Vainioranta toteaa.

Hoivarakentajien uudistunut yritysilme ja rekrybrändi tuovat positiivista palautetta myös epävirallisia reittejä pitkin. “Ihan vapaamuotoisestikin saamme hyvää palautetta, kun tuttuja näkee. Sellaista, että näyttäydytään hyvänä työpaikkana. Muutenkin koko yrityksen ilmeestä saadaan paljon hyvää palautetta”, Rantala iloitsee.

Yksi markkinointiassari vai kokonainen tiimi?

Kun yrityksesi käytössä on koko myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten joukko, löytyy osaaja kaikkeen tarvitsemaasi.

Mutta mitä kaikkea kattaa kokonaisen tiimin panos? Lataa alta esimerkkilaskelma.