Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Kasvutoimisto Kidea Oy:n verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Kasvutoimisto Kidea Oy
Osoite: Kasvutoimisto Kidea Oy, Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli

YHTEYSHENKILÖ HENKILÖREKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA
Mikko Laukkanen
Kasvutoimisto Kidea Oy
Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli tai mikko.laukkanen@kidea.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Kidean verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Kasvutoimisto Kidean verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä viestintä Käyttäjän suuntaan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Kasvutoimisto Kidea Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Mahdolliset manuaalisesti käytettävät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUS- JA POISTO-OIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää poistamaan hänestä rekisteröidyt tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Mikko Laukkanen, Kasvutoimisto Kidea Oy, Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli tai mikko.laukkanen@kidea.fi