Tiimivalmennukset ja DISC-analyysi

Tiimivalmennuksissamme työyhteisönne luo yhteisen tavan saavuttaa työskentelyn tavoitteet. Kun vastuu jakautuu sopivasti, keskusteluyhteydet toimivat ja työn imu pysyy yllä, tiimi etenee mutkitta maaliin.

Toimiva tiimi on avain tuloksiin

Kun eri persoonat ja tavat työskennellä risteävät työpaikalla, on tuumaustauon paikka. Ihmisillä on erilaisia luontaisia käytösmalleja: yksi lyö kaasun pohjaan tilanteessa, jossa toinen painaa mieluummin jarrua.

Tiimivalmennuksissamme huollamme työyhteisön parhaaseen iskuun. Valmennuksen avulla tiimin vastuut jakautuvat selkeästi ja jokainen pääsee loistamaan omissa tehtävissään kohti yhteisiä tavoitteita.

Fiksu työnjako ja siimaa kaverille

“DISC-analyysin tulos selitti tosi paljon. Opittiin ymmärtämään toisiamme ja sitä, minkä takia joku käyttäytyy tietyllä tavalla. Yrittäjinä olemme Tonin kanssa vastakohdat DISC-analyysissa. Olemme oppineet paljon työnjaosta – ja siitä, että antaa toiselle siimaa.”

Mikko Ihonen, yrittäjä ja toimitusjohtaja, Drainman Oy

 

 

Reittimerkit varikolta maaliin

Toimii kuin rasvattu!

Ihminen ei ole kone, ja hyvä niin. Tiimivalmennuksessa kaadamme tieltänne sujuvan kommunikoinnin ja työskentelyn esteet. Yhteinen luottamus ja toimivat käytännöt selkeyttävät työpäiviä ja tukevat tiimiläisten hyvinvointia.

Kevennetään kuormaa

Hellitä otettasi ohjauspyörästä luottavaisin mielin. Kun tiimisi tuntee toistensa vahvuudet ja toisaalta myös heikkoudet, on vastuuta ja työkuormaa helpompi jakaa. Kenenkään ei tarvitse kannatella kaikkea yksin.

Ymmärryksessä eteenpäin

Miksi se noin teki? DISC-analyysi sanoittaa ihmiselle tyypilliset toimintatavat tarkkanäköisiksi profiileiksi, jotka selittävät paljon itsestämme ja työkavereitamme.  DISC-tulokset puhututtavat yrityksissä vielä kauan analyysin jälkeenkin.

Hyvä! Olet jo lähellä.

Olet juossut upeasti tähän saakka. Nyt on aika hengähtää. Kerro, missä menet ja mihin haluat päästä. Katsotaan yhdessä, miten sinne päästään vakain, rauhallisin askelin.